Uşak Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri
Program Türü  Lisans Programı
Program Süresi  4 yıl
Öğrenim Türü  Örgün
Puan Türü  Sayısal
Öğrenim Dili  Türkçe
Kontenjan  20+1
Hazırlık Durumu  Yok
Staj Durumu  2 Dönem
Taban Puanı   291.914 (2020 YKS)
En Düşük Başarı Sıralaması  275000 (2020 YKS)
Programa Kabul Koşulları

 1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavında yeterli puanı almak

Programa Özel Koşullar  -
Burs Olanakları Bölümümüzün özel burs olanağı bulunmamaktadır.
Programa Özel Materyal Bilgileri  -
Program Kazanımları

1.       Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur. Öğrenmeyi öğrenir

2.       Fen Bilgisi Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olur

3.       Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

4.       Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır

5.       Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve dersini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olur

6.       Kendi öz değerlendirmesini yapabilir.

7.       Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.

8.       Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur

9.       Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur

10.   Bilgi ve iletişim teknolojilerini fen ve teknoloji öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.

11.   İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir

12.   Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında öğrencilere yönelik uygun laboratuvar deneyleri ve etkinlikleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur

13.   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

14.   Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.

15.   Sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.

Mezuniyet Koşulları  Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması veya 4 üzerinden 2 not ortalması elde eden öğrencilere FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Yerleşke Bilgileri  Bölümümüz Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü içerisinde Eğitim Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır.
Çift Anadal Durumu  Programımızda henüz Çift Anadal imkanı bulunmamaktadır.
Yan Dal Durumu   Programımızda henüz Yan Dal imkanı bulunmamaktadır.


Oluşturma: 29 Temmuz 2021