Uşak Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri

Prof. Dr. Lütfullah Türkmen (Fen Bilgisi ABD)

Dr. Öğrt. Üyesi Erhan Bozkurt (İlköğretim Matematik ABD)

Kemal Özkan (Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Biriminde görevli Matematik Öğretmeni)

Zeki Çakır (İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı, Fen Bilgisi Öğretmeni)

Ayşe Kanar (Fen Bilgisi Öğretmeni)


Oluşturma: 11 Ağustos 2022