Uşak Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri

Dede ve Özdemir (2022) tarafından 2005-2021 yılları arasında Türkiye'de matematik eğitimi alanında en etkili ve/veya üretken yazarları, kurumları ve yayınları belirlemek amacıyla araştırma yapılmıştır. Bu amaçla Web of Science (WOS) veri tabanından elde edilen 416 yüksek nitelikli ve SSCI indeksli makale kullanılarak tarama yapılmıştır. Araştırmada Türkiye’de matematik eğitimi alanında en üretken ve verimli araştırmacılar arasında M. Işıksal-Bostan (ODTU), A. Kürşat Erbaş (ODTU) ve O. Birgin’in (Uşak Üniversitesi) yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Bölümüz öğretim üyemiz Prof. Dr. Osman BİRGİN’i akademik başarısından dolayı tebrik eder, başarısının devamını dileriz.

 

Kaynak:

Dede, E., & Ozdemir, E. (2022). Mapping and performance evaluation of mathematics education research in Turkey: A bibliometric analysis from 2005 to 2021. Pedagojik Araştırma Dergisi, 6(4), 1-19. https://doi.org/10.33902/JPR.202216829 


11 Ağustos 2022